Δείτε τους 16 ξενώνες και τα ξενοδοχεία μας που βρίσκονται σε 14 από τις πιο συναρπαστικές πόλεις της Ευρώπης
Δεν ξέρετε πού να πάτε; Ανακαλύψτε τα αγαπημένα μας αξιοθέατα του ξενώνα και τις καλύτερες συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διαμονή σας στο Safestay
Ψάχνετε για ωραία πράγματα να κάνετε; Δείτε τις προτάσεις μας για το τι συμβαίνει και πού μπορείτε να πάτε στο κέντρο της πόλης μας
Ο τέλειος ξενώνας σας περιμένει - δείτε τα αγαπημένα μας αξιοθέατα από κάθε μία από τις 16 τοποθεσίες μας στο κέντρο της πόλης
Εξερευνήστε τις επιλογές κρατήσεων για ομάδες
Ομάδες από 10 έως 100+ άτομα, τα έχουμε καλύψει.
Επικοινωνήστε ή κάντε κράτηση απευθείας
Διαθέτουμε 16 ξενώνες και ξενοδοχεία σε 14 από τις πιο συναρπαστικές πόλεις της Ευρώπης.
Έχουμε χώρο για όλους!
Προωθούμε μια βιώσιμη και υπεύθυνη προσέγγιση στη φιλοξενία
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τοποθεσίες

Βιβλίο

Όροι και προϋποθέσεις για ομαδικές κρατήσεις

Για τους γενικούς όρους κράτησης κάντε κλικ εδώ

 

1. Ορισμοί και ερμηνεία

1.1. Οι ορισμοί της παρούσας ρήτρας εφαρμόζονται στην παρούσα συμφωνία,
"Διαμονή" σημαίνει διαμονή, κρεβάτια ή δωμάτια που αποτελούν μέρος της κράτησης.
Ως "Συμφωνία" νοούνται τα στοιχεία της Συμφωνίας, η Συμφωνία Τιμών και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.
"Βοηθητικές χρεώσεις" σημαίνει τις χρεώσεις για τις βοηθητικές υπηρεσίες.
"Βοηθητικές υπηρεσίες" σημαίνει οποιεσδήποτε βοηθητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αγοράς τροφίμων ή ποτών, που κλείνει ο Πράκτορας για τον Πελάτη επιπλέον των Κρατήσεων.
Ως "Ημερομηνίες αποκλεισμού" νοούνται οι ημερομηνίες που προσδιορίζονται στη Συμφωνία Τιμών κατά τις οποίες δεν μπορεί να γίνει καμία Κράτηση.
Ως "Κρατήσεις/Κρατήσεις" νοείται η κράτηση Διαμονής από τον Πελάτη, η οποία κοινοποιείται στη Safestay, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην κράτηση.
"Χρεώσεις" σημαίνει τις χρεώσεις που καταβάλλει ο πράκτορας στη Safestay για τις κρατήσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στη Συμφωνία Τιμών, ή για οποιεσδήποτε παρεπόμενες υπηρεσίες.
Ως "Δημοτικός φόρος" νοείται κάθε φόρος συγκεκριμένης πόλης.
'Ημερομηνία έναρξης' σημαίνει την ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας.
Ως "Διαχειριστής Σύμβασης" νοείται ο εκπρόσωπος του Πράκτορα και της Safestay, όπως ορίζεται στις λεπτομέρειες της Σύμβασης.
'Πελάτης' σημαίνει τον τελικό χρήστη του καταλύματος.
'Ξενώνας' σημαίνει τον ξενώνα που ανήκει ή λειτουργεί από τη Safestay, η τοποθεσία του ξενώνα θα καθορίζεται σε κάθε κράτηση.
'Αρχική διάρκεια' είναι όπως ορίζεται στα στοιχεία της συμφωνίας.
Ως "Συμφωνία Τιμών" νοούνται οι όροι που αφορούν τις τιμές και φέρουν τον τίτλο "Συμφωνία Τιμών" που αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης.
Ως "ημερομηνία αποδέσμευσης" νοείται ο αριθμός ημερών αποδέσμευσης που ορίζεται στη Συμφωνία Τιμών πριν από την ημερομηνία άφιξης.
"Διάρκεια ανανέωσης": όπως ορίζεται στις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
"Διάρκεια": η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τη ρήτρα 13.
"Όροι και προϋποθέσεις" σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Ως "εμπορικά σήματα" νοούνται όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια από τη Safestay και τα οποία κοινοποιούνται εγγράφως στον πράκτορα κατά καιρούς.
"ΦΠΑ" ο φόρος προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας του 1994 και κάθε παρόμοιος φόρος αντικατάστασης ή πρόσθετος φόρος.

2. Διορισμός

2.1. Η Safestay διορίζει τον Πράκτορα ως μη αποκλειστικό διανομέα της για την πραγματοποίηση κρατήσεων για το κατάλυμα και τις παρεπόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

2.2. Με την επιφύλαξη της ρήτρας 3.2, όλες οι κρατήσεις υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία.

2.3. Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί και να επιστραφεί στη Safestay πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε Κράτησης.

2.4. Ο Αντιπρόσωπος δεν θα: (i) παρουσιάζεται ως αντιπρόσωπος της Safestay για οποιονδήποτε σκοπό, (ii) παρέχει οποιονδήποτε όρο ή εγγύηση εκ μέρους της Safestay, ή (iii) προβαίνει σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση εκ μέρους της Safestay, ή (iv) δεσμεύει τη Safestay σε οποιεσδήποτε συμβάσεις.

2.5. Ο πράκτορας δεν θα δίνει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Safestay, υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το κατάλυμα ή τις παρεπόμενες υπηρεσίες πέραν αυτών που περιέχονται στο πιο πρόσφατο διαφημιστικό υλικό που παρέχει η Safestay κατά καιρούς.

 

3. Κατανομή των καταλυμάτων

3.1. Κάθε κράτηση που δεν εμπίπτει στη Συμφωνία Τιμών υπόκειται στη διαθεσιμότητα. Η Safestay διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικές τιμές.

3.2. Οποιαδήποτε κράτηση μπορεί να υπόκειται σε ελάχιστη διάρκεια διαμονής, η οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς στη Συμφωνία Τιμών ή όπως επιβεβαιώνεται εγγράφως από τη Safestay από καιρό σε καιρό.

3.3. Καμία κράτηση δεν μπορεί να γίνει στις Ημέρες Blackout και ενδέχεται να ισχύει πρόσθετη χρέωση για ορισμένες ημερομηνίες, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Τιμών.

 

4. Βοηθητικές υπηρεσίες

4.1. Οι παρεπόμενες υπηρεσίες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία της Safestay κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Πληρωμή έως και 28 ημέρες πριν από την άφιξη.

 

5. Ακυρώσεις και μη εμφανίσεις

5.1. Τυχόν ακυρώσεις, μειώσεις ή μη εμφανίσεις θα υπόκεινται στις ακόλουθες χρεώσεις βάσει της ειδοποίησης και οποιαδήποτε προκαταβολή που λαμβάνεται σύμφωνα με τη ρήτρα 6.6 δεν επιστρέφεται ούτε μεταβιβάζεται:

* Όλες οι καταβληθείσες προκαταβολές δεν επιστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται.

Ο Πράκτορας πρέπει να στείλει ειδοποίηση για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στις Κρατήσεις γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση groups@safestay.com.

5.2. Η Safestay μπορεί να υποχρεωθεί να ακυρώσει τις κρατήσεις εάν: (ή (ii) η Κράτηση βλάπτει τη φήμη της Safestay.

5.3. Η Safestay μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να μεταφέρει τυχόν ακυρωμένες κρατήσεις σε μια εναλλακτική κοντινή τοποθεσία.

5.4. Η Safestay παρέχει πλήρη επιστροφή χρημάτων για τυχόν ακυρώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη ρήτρα 5.3.

5.5. Εάν οι Επικουρικές Υπηρεσίες ακυρωθούν εντός 14 ημερών από τη στιγμή που θα έπρεπε να αρχίσουν ή να παρασχεθούν, ο Πράκτορας θα χρεωθεί με το 100% των Επικουρικών Χρεώσεων. Η Safestay θα παρέχει στον Πράκτορα πλήρη επιστροφή όλων των Επικουρικών Χρεώσεων για Επικουρικές Υπηρεσίες που ακυρώνονται περισσότερο από 14 ημέρες πριν από την έναρξη της σχετικής Επικουρικής Υπηρεσίας.

 

6. Τιμές και πληρωμή

6.1. . Μια £ 10 ανά άτομο στα καταλύματα μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, € 10 ανά άτομο στα ευρωπαϊκά καταλύματα μας, 50PLN ανά άτομο για τα καταλύματα στην Πολωνία, 250CZK ανά άτομο για τα καταλύματα στην Τσεχική Δημοκρατία, και € 20 ανά άτομο (ή ισοδύναμο) για τα καταλύματα HOTEL και Stag / Hen μέρη εγγύηση απαιτείται για όλες τις ομάδες κατά το check-in για την κάλυψη τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής στον ξενώνα. Η προκαταβολή καταβάλλεται ΜΟΝΟ μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Οι κάρτες θα προεγκρίνονται κατά το check-in. Σε περιπτώσεις που η αξία των ζημιών που προκλήθηκαν είναι υψηλότερη από την καταβληθείσα εγγύηση, η Safestay έχει το δικαίωμα να κατακρατήσει ολόκληρο το ποσό από την κάρτα που δόθηκε. Αυτή η προκαταβολή θα επιστραφεί μετά την ημερομηνία αναχώρησης, εφόσον δεν αναφερθούν/εντοπιστούν ζημιές.

6.2. Όλες οι Παρεπόμενες Χρεώσεις πρέπει να καταβάλλονται πλήρως τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την άφιξη του Πελάτη στον αντίστοιχο Ξενώνα στον οποίο αφορούν οι Παρεπόμενες Υπηρεσίες. Εάν η κράτηση των παρεπόμενων υπηρεσιών γίνει εντός 28 ημερών πριν από την άφιξη στον Ξενώνα, τότε οι παρεπόμενες χρεώσεις πρέπει να καταβληθούν πλήρως κατά τη στιγμή της κράτησης.

6.3. Όλες οι χρεώσεις πρέπει να γίνονται με μεταφορά BACS στα στοιχεία του λογαριασμού της Safestay που υπάρχουν στο τιμολόγιο και στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται ο Ξενώνας. Όλες οι πληρωμές επί τόπου πρέπει να γίνονται με κάρτα, καθώς τα μετρητά δεν γίνονται δεκτά σε καμία τοποθεσία.

6.4. Ο Πράκτορας είναι υπεύθυνος για την καταβολή όλων των τραπεζικών εξόδων που σχετίζονται με την πληρωμή στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

6.5. Χρεώνουμε τέλος φελλού £1/€1 ανά άτομο, ανά γεύμα, για να φέρετε και να καταναλώσετε το δικό σας φαγητό. Το ποσό αυτό διατίθεται για τη διάθεση των αποβλήτων τροφίμων και τον καθαρισμό σύμφωνα με τα πρότυπα του Covid-19.

6.6 Όροι πληρωμής: (μη επιστρεπτέα) κατά τη στιγμή της κράτησης και την τελική πληρωμή το αργότερο 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης. Εάν η καταβολή της προκαταβολής δεν γίνει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, η επιλογή θα απελευθερωθεί αυτόματα

6.7. Οι τιμές που καθορίζονται στη Συμφωνία Τιμών ισχύουν μόνο όταν τα δωμάτια πωλούνται ως μέρος ενός πακέτου. Ο Πράκτορας δεν θα πουλήσει, και θα διασφαλίσει ότι κανένας τρίτος δεν θα πουλήσει δωμάτια σε Πελάτη με βάση αυτές τις τιμές παρά μόνο ως μέρος πακέτου.

6.8. Οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες και επιβαρύνσεις που προκύπτουν για τον Πράκτορα κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης καταβάλλονται από τον Πράκτορα, εκτός εάν η Safestay έχει συμφωνήσει ρητά και εγγράφως εκ των προτέρων να καταβάλει τα εν λόγω έξοδα, δαπάνες και επιβαρύνσεις.

6.9. Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται στο άλλο λόγω συμψηφισμού, ανταπαίτησης, μείωσης ή άλλης παρόμοιας έκπτωσης.

6.10. Όλα τα ποσά που καταβάλλονται βάσει της παρούσας συμφωνίας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και όλους τους άλλους φόρους με τον ισχύοντα συντελεστή κατά την ημερομηνία έναρξης. Ο Πράκτορας είναι υπεύθυνος για την καταβολή οποιασδήποτε αύξησης ή εισαγωγής ΦΠΑ, δημοτικού φόρου ή οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους ή εισφοράς. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να καταβληθούν στο ακίνητο απευθείας με κάρτα.

6.11. Κατά το check in, κάθε επισκέπτης θα λάβει μια κάρτα δωματίου για την πρόσβαση στο κατάλυμα. Η κάρτα-κλειδί ισχύει για την περίοδο διαμονής και πρέπει να επιστραφεί στη ρεσεψιόν κατά την αναχώρηση. Η μη επιστροφή της κάρτας κλειδιού θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση χρέωσης £5/€5 (ή ισοδύναμου ποσού) από την εγγύηση που αναφέρεται στη ρήτρα 6.1.

 

7. Ώρα check-in/check-out

7.1. Όλες οι ομάδες πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον έναν αρχηγό ομάδας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για ολόκληρη την ομάδα, θα υπογράψει τα έγγραφα check-in και θα πληρώσει την εγγύηση. Οι αρχηγοί θα είναι το καθορισμένο πρόσωπο επικοινωνίας για το προσωπικό της Safestay.

7.2. Οι πελάτες μπορούν να κάνουν check in από τις 15:00 την ημέρα άφιξης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, και πρέπει να εγκαταλείψουν τα δωμάτιά τους στις 10:00 την ημέρα αναχώρησης. Το checkout μπορεί να γίνει αργά ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και θα χρεωθεί με επιπλέον χρέωση.

 

8. Καλεσμένοι κάτω των 18 ετών

Πελάτες κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να διαμένουν μόνο σε ιδιωτικά δωμάτια ή κοινόχρηστα δωμάτια που έχουν κρατηθεί για χρήση από μία οικογένεια ή ομάδα ατόμων που έχουν κάνει κράτηση μαζί και πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα άνω των 18 ετών (κατά την ημερομηνία άφιξης).

 

9. Υποχρεώσεις του πράκτορα

Ο Πράκτορας αναλαμβάνει την υποχρέωση και συμφωνεί ότι ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Διάρκειας θα: (i) θα συνάπτει σύμβαση με κάθε Πελάτη, η οποία θα περιέχει τους ίδιους όρους με τις ρήτρες 7 και 8, (ii) θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της διανομής και της πώλησης του Καταλύματος, (iii) δεν θα μεταπωλεί το Κατάλυμα σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή που πωλείται στους Πελάτες απευθείας από τη Safestay, (iv) θα τηρεί πλήρη και ορθά λογιστικά βιβλία και αρχεία που θα δείχνουν σαφώς όλες τις έρευνες, τις προσφορές, τις συναλλαγές και τις διαδικασίες σχετικά με το Κατάλυμα και θα επιτρέπει στη Safestay, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης, την πρόσβαση σε όλους αυτούς τους λογαριασμούς, (v) να ενημερώνει αμέσως τη Safestay για τυχόν αλλαγές στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο του Αντιπροσώπου, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στην οργάνωση ή τη μέθοδο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναμένεται να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του Αντιπροσώπου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης- και (vi) να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά, κανονισμούς και κώδικες σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του νόμου περί δωροδοκίας του 2010 (Σχετικές απαιτήσεις).

 

10. Διαφήμιση και προώθηση

Ο αντιπρόσωπος: (ii) να τηρεί όλες τις οδηγίες και κατευθύνσεις που του δίνονται από τη Safestay για την προώθηση και διαφήμιση του Καταλύματος.

 

11. Εμπορικά σήματα

11.1. Η Safestay χορηγεί με το παρόν στον πράκτορα μη αποκλειστική, μη υποαδειοδοτούμενη, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων για την προώθηση, διαφήμιση και πώληση του καταλύματος, σύμφωνα με τους όρους και για τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Ο αντιπρόσωπος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα επί των εμπορικών σημάτων παραμένουν στη Safestay και ότι ο αντιπρόσωπος δεν έχει και δεν θα αποκτήσει κανένα δικαίωμα επί αυτών λόγω της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης, εκτός από το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων όπως προβλέπεται ρητά στην παρούσα σύμβαση.

11.2. Ο αντιπρόσωπος θα εμπορεύεται και θα πωλεί το κατάλυμα μόνο με τα εμπορικά σήματα και όχι σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, μάρκα ή εμπορική ονομασία. Ο Πράκτορας θα διασφαλίζει ότι τα κατάλληλα Εμπορικά Σήματα θα εμφανίζονται σε όλα τα Καταλύματα, τους περιέκτες και τις διαφημίσεις για τα Καταλύματα, ακολουθούμενα από το σύμβολο ® ή τα γράμματα RTM, ανάλογα με την περίπτωση.

11.3. Ο Πράκτορας οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες χρήσης των εμπορικών σημάτων που εκδίδει η Safestay (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται σε τυχόν κατευθυντήριες γραμμές για την εμπορική επωνυμία που εκδίδει η Safestay).

11.4. Όλες οι αναπαραστάσεις των εμπορικών σημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο αντιπρόσωπος πρέπει να υποβάλλονται στη Safestay για γραπτή έγκριση πριν από τη χρήση.

11.5. Ο αντιπρόσωπος δεν θα κάνει ή δεν θα παραλείψει να κάνει τίποτα κατά τη χρήση των εμπορικών σημάτων που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εγκυρότητα του εμπορικού σήματος ή τη φήμη της Safestay.

11.6. Ο αντιπρόσωπος συμφωνεί να υπογράψει όλα τα έγγραφα και να πράξει κάθε άλλο πράγμα που είναι εύλογα απαραίτητο για να διασφαλίσει περαιτέρω τον τίτλο της Safestay επί των εμπορικών σημάτων και να επιτρέψει στη Safestay να επιβάλει τα δικαιώματά της επί των εμπορικών σημάτων.

11.7. Ο πράκτορας οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως εγγράφως τη Safestay εάν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία παραβίασης των εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με το κατάλυμα.

11.8. Ο Πράκτορας δεν θα χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα ως μέρος της επωνυμίας με την οποία ο Πράκτορας διεξάγει την επιχείρησή του, ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση, ή με την οποία πωλεί ή εξυπηρετεί οποιαδήποτε προϊόντα (εκτός από το Κατάλυμα), ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο παρόν.

11.9. Με τη λήξη της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο αντιπρόσωπος θα σταματήσει αμέσως τη χρήση όλων ή οποιουδήποτε μέρους των εμπορικών σημάτων

 

12. Περιορισμός της ευθύνης

12.1. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της Safestay για: (ii) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια της, ή (iii) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί νομίμως να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

12.2. Με την επιφύλαξη της ρήτρας 12.1: Η Safestay σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Πράκτορα, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβαση νόμιμου καθήκοντος ή άλλως πως, για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων ή οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια.

12.3. Η συνολική ευθύνη της Safestay έναντι του Πράκτορα για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει βάσει ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβαση νόμιμου καθήκοντος ή άλλως πως, δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό που έχει καταβάλει ο Πράκτορας βάσει της Συμφωνίας κατά τους 12 μήνες που προηγούνται οποιασδήποτε απαίτησης.

 

13. Έναρξη, διάρκεια και λήξη

13.1. Η παρούσα συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης και, με την επιφύλαξη προηγούμενης καταγγελίας σύμφωνα με τη ρήτρα 13.2, θα συνεχίσει να ισχύει για την Αρχική Διάρκεια. Στο τέλος της Αρχικής Διάρκειας, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία να παρατείνουν την παρούσα συμφωνία για την Ανανεωτική Διάρκεια.

13.2. Χωρίς να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που μπορεί να δικαιούται, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος εάν: (i) το άλλο μέρος παύει να εμπορεύεται, ή αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του σε εύθετο χρόνο, προβαίνει σε διακανονισμό με τους πιστωτές του ή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση (εκτός από το πλαίσιο φερέγγυας αναδιοργάνωσης), πτώχευση ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία- (ii) το άλλο μέρος αναστέλλει ή παύει, ή απειλεί να αναστείλει ή να παύσει, να ασκεί το σύνολο ή σημαντικό μέρος της επιχείρησής του- ή (iii) υπάρχει αλλαγή του ελέγχου του άλλου μέρους.

13.3. Η καταγγελία ή η λήξη της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα, τα ένδικα μέσα, τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των μερών που έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης.

 

14. Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

14.1. Κάθε µέρος δεσµεύεται ότι δεν θα αποκαλύψει σε καµία στιγµή κατά τη διάρκεια ή µετά τη λήξη της παρούσας συµφωνίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση, τις υποθέσεις, τους πελάτες, τους πελάτες ή τους προµηθευτές του άλλου µέρους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον όρο 14.2.

14.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους: (i) στους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους εκπροσώπους ή τους συμβούλους του που πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι εκπρόσωποι ή οι σύµβουλοί του στους οποίους αποκαλύπτει τις εµπιστευτικές πληροφορίες του άλλου µέρους συµµορφώνονται µε την παρούσα ρήτρα 14- και ii) όπως απαιτείται από το νόµο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθµιστική αρχή.

14.3. Κανένα μέρος δεν θα χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας συμφωνίας.

14.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998 και του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (GDPR).

14.5. Ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Safestay. Μια επισκόπηση των δεδομένων που τηρούνται μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο groups@safestay.com. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας στον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων, διαβάστε εδώ https://www.safestay.com/privacy-policy/

14.6. Ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει ή/και να διαγράψει οποιαδήποτε δεδομένα σε σχέση με την παρούσα κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

15. Ανωτέρα βία

Κανένα από τα μέρη δεν παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ούτε ευθύνεται για καθυστέρηση στην εκτέλεση ή μη εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσής του βάσει της παρούσας συμφωνίας, εάν η καθυστέρηση ή η μη εκτέλεση οφείλεται σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου του.

 

16. Γενικά

16.1. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστά και εξαλείφει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις και συνεννοήσεις μεταξύ τους, είτε γραπτές είτε προφορικές, σχετικά με το αντικείμενό της.

16.2. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της Συμφωνίας Τιμών και των Όρων και Προϋποθέσεων, η σειρά προτεραιότητας μεταξύ των εγγράφων θα είναι αυτή.

16.3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι δεν θα έχει κανένα ένδικο μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε δήλωση, δήλωση, διαβεβαίωση ή εγγύηση (είτε έγινε αθώα είτε εξ αμελείας) που δεν ορίζεται στην παρούσα συμφωνία.

16.4. Καμία τροποποίηση ή διαφοροποίηση της παρούσας συμφωνίας δεν παράγει αποτελέσματα εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από τα μέρη.

16.5. Η παρούσα συμφωνία είναι προσωπική για τα μέρη και κανένα από τα μέρη δεν θα εκχωρήσει, μεταβιβάσει, υποθηκεύσει, επιβαρύνει, αναθέσει με υπεργολαβία, κηρύξει καταπίστευμα ή μεταχειριστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας.

16.6. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης της παρούσας συμφωνίας είναι ή καθίσταται άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, θεωρείται ότι τροποποιείται στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό ώστε να καταστεί έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή. Εάν η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι δυνατή, η σχετική διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται ότι διαγράφεται. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή διάταξης ή μέρους διάταξης δυνάμει της παρούσας ρήτρας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα της υπόλοιπης παρούσας συμφωνίας.

16.7. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά, πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας δεν έχει κανένα δικαίωμα βάσει του νόμου περί συμβάσεων (δικαιώματα τρίτων) του 1999 για την επιβολή οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας.

16.8. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποσκοπεί ούτε θεωρείται ότι ιδρύει εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ των μερών, δεν καθιστά οποιοδήποτε μέρος αντιπρόσωπο άλλου μέρους ούτε εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέρος να αναλαμβάνει ή να αναλαμβάνει δεσμεύσεις για λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου μέρους.

16.9. Η παρούσα συµφωνία µπορεί να καταρτιστεί σε οποιοδήποτε αριθµό αντιγράφων, καθένα από τα οποία, όταν καταρτιστεί, αποτελεί ένα διπλό πρωτότυπο, αλλά όλα τα αντίγραφα αποτελούν µαζί τη µία συµφωνία.

16.10. Κανένα μέρος δεν θα προβεί, ή δεν θα επιτρέψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την παρούσα συμφωνία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των άλλων μερών (η συγκατάθεση αυτή δεν θα παρακρατηθεί ή καθυστερήσει αδικαιολόγητα), εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε σχετικού χρηματιστηρίου αξιών), οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή αρμόδιας δικαιοδοσίας.

16.11 Η παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε εξωσυμβατικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενό της διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Βιβλίο
Ομάδες
Check-in

Η κράτηση απευθείας μαζί μας είναι φθηνότερη από όλες τις online ταξιδιωτικές ιστοσελίδες. Εγγυημένη καλύτερη τιμή.

Κάντε μια online κράτηση

Μπορείτε να κάνετε κράτηση απευθείας online για πολλούς επισκέπτες. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό των επισκεπτών και τις ημερομηνίες σας παρακάτω. Για κρατήσεις ολόκληρων δωματίων ή για περισσότερες επιλογές, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για ομάδες.

Τοποθεσίες

Αυστρία

Βέλγιο

Τσεχική Δημοκρατία

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Ισπανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία

Βέλγιο

Τσεχική Δημοκρατία

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Ισπανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Καλεσμένοι

Προτιμάτε να μιλήσετε με έναν πράκτορα;

Υποβάλετε την παρακάτω φόρμα ή επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τις ομάδες.

Πόλη

Αυστρία

Βέλγιο

Τσεχική Δημοκρατία

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Ισπανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Γερμανία

Πολωνία

Σλοβακία

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Πορτογαλία

Αυστρία

Τσεχική Δημοκρατία

Βέλγιο

Το"*" υποδεικνύει υποχρεωτικά πεδία

Αυτό το πεδίο προορίζεται για σκοπούς επικύρωσης και θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο.

Τοποθεσίες

Αυστρία

Βέλγιο

Τσεχική Δημοκρατία

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Ισπανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία

Βέλγιο

Τσεχική Δημοκρατία

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Ισπανία

Ηνωμένο Βασίλειο