Επενδυτές

<i class="arrow fa fa-arrow-right"></i>

Σχετικά με εμάς

<i class="arrow fa fa-arrow-right"></i>

Διευθυντές

<i class="arrow fa fa-arrow-right"></i>

Εταιρικός

<i class="arrow fa fa-arrow-right"></i>

Εκθέσεις

<i class="arrow fa fa-arrow-right"></i>

Ανακοινώσεις

<i class="arrow fa fa-arrow-right"></i>

Στόχος Άρθρο 26 | Στοιχεία Επικοινωνίας

<i class="arrow fa fa-arrow-right"></i>

Διακυβέρνηση

Η Safestay Plc δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης σε ολόκληρο τον Όμιλο και να διασφαλίζει ότι όλες οι πρακτικές της διεξάγονται με διαφάνεια, ηθική και αποτελεσματικότητα. Η Εταιρεία πιστεύει ότι η χρηστή διακυβέρνηση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή επιτυχία της Εταιρείας και θα βελτιώσει την αξία των μετόχων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία επέλεξε να επισημοποιήσει τις πολιτικές διακυβέρνησής της, συμμορφούμενη με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Συμμαχίας Εισηγμένων Εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου για μικρές και μεσαίες εισηγμένες εταιρείες (ο «Κώδικας QCA»).

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία έχει συστήσει ειδικές επιτροπές και έχει εφαρμόσει ορισμένες πολιτικές, για να διασφαλίσει ότι:

– Διοικείται από ένα αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας.

– Το διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές έχουν την κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, εμπειρίας, ανεξαρτησίας και γνώσης της Εταιρείας, ώστε να μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα καθήκοντα και ευθύνες τους.
– Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει επίσημη και διαφανή ρύθμιση για την εξέταση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής αναφοράς, της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου και για τη διατήρηση κατάλληλης σχέσης με τους ελεγκτές της Εταιρείας. και
– Υπάρχει διάλογος με τους μετόχους με βάση την αμοιβαία κατανόηση των στόχων.
Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την προσέγγισή μας και να κάνουμε συνεχείς βελτιώσεις ως μέρος της οικοδόμησης μιας επιτυχημένης και βιώσιμης εταιρείας.

Ασφαλής Εταιρική Διακυβέρνηση 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης αυτών των πληροφοριών: 31 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελεσματικότητα Διοικητικού Συμβουλίου & Διορισμοί

Αποτελεσματικότητα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επιτυχή διαχείριση του Ομίλου, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τον καθορισμό στρατηγικών στόχων, την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Ομίλου και τον μετριασμό των κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι μέλη, τρία εκτελεστικά και τρία μη εκτελεστικά.

– Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου είναι ο Larry Lipman, ο οποίος ενδιαφέρεται ευεργετικά για το 3,3%. του Διευρυμένου Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου, και ως εκ τούτου δεν θεωρείται ανεξάρτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η θέση του κ. Λίπμαν ως Εκτελεστικού Προέδρου και οι γνώσεις του για τον τομέα των ξενώνων είναι στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου.
– Τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής.
– Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται ένας Ανώτερος Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος και ένας δεύτερος Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος.
– Ο Γραμματέας της Εταιρείας διασφαλίζει την έγκαιρη παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους Διευθυντές, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 8 φορές κάθε χρόνο για να εξετάζει επίσημα θέματα. Κατά το μήνα κατά τον οποίο δεν πραγματοποιείται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διανέμονται έγγραφα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα θέτουν τυχόν θέματα στον Πρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο χρονοδιάγραμμα θεμάτων που του ανατίθενται και υποστηρίζεται από τις Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες, οι οποίες γενικά αποτελούνται από:

 

– λογαριασμοί διαχείρισης που παρουσιάζουν τις πραγματικές επιδόσεις·
– Συζήτηση από τη διοίκηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των υφιστάμενων ξενώνων και των πιθανών υπό εξέταση τοποθεσιών. και
– Θέση ταμειακών ροών κεφαλαίου κίνησης και πρόβλεψη

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί για τον εαυτό του μια σειρά βασικών αποφάσεων για να διασφαλίσει ότι διατηρεί την κατάλληλη διεύθυνση και τον έλεγχο της Εταιρείας, ενώ αναθέτει την εξουσία σε μεμονωμένους διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης. Όλοι οι διευθυντές έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και τις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας και μπορούν επίσης να αναζητήσουν ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές, εάν είναι απαραίτητο, με έξοδα της Εταιρείας.

Διορισμοί διοικητικών συμβουλίων και επανεκλογή διευθυντών

Όλοι οι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητούνται σε πλήρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε μέλος έχει την ευκαιρία να συναντήσει το ενδιαφερόμενο άτομο πριν από το διορισμό.

Οι Διευθυντές συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο ορίζει ότι «θα συνταξιοδοτηθεί οποιοσδήποτε Διευθυντής που θα έχει διατελέσει Διευθυντής σε κάθε μία από τις δύο προηγούμενες ετήσιες γενικές συνελεύσεις και ο οποίος δεν διορίστηκε ή επαναδιορίστηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση κατά ή από τότε. Ο απερχόμενος διευθυντής μπορεί να επαναδιοριστεί."

Τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη διορίζονται αρχικά για τριετή θητεία, αλλά ο διορισμός τους μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε από τα μέρη με γραπτή προειδοποίηση τριών μηνών.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης αυτών των πληροφοριών: 31 Δεκεμβρίου 2021

Επιτροπές

Η Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών, η οποία αποτελείται από 2 μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, συνεδριάζει όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους. Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της απόδοσης των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και τον καθορισμό της κλίμακας και της δομής των αποδοχών τους και της βάσης των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων. Η Επιτροπή Αποδοχών καθορίζει επίσης την κατανομή των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στους εργαζομένους. Αποτελεί κανόνα της Επιτροπής Αποδοχών ότι το διοικητικό στέλεχος δεν συμμετέχει σε συζητήσεις ή αποφάσεις που αφορούν τις δικές του αποδοχές.

Η Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από 2 μη εκτελεστικούς συμβούλους, προεδρεύεται από τον Stephen Moss και το άλλο μέλος είναι ο Michael Hirst. Συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και είναι υπεύθυνη για την υποβολή συστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό ελεγκτών και την αμοιβή ελέγχου. Εξετάζει επίσης τη διεξαγωγή και τον έλεγχο του ετήσιου ελέγχου και τη λειτουργία των εσωτερικών δημοσιονομικών ελέγχων.

Σχέσεις μετόχων

Σχέσεις μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία και να διανείμει μερίδιο των κερδών στους μετόχους μας.
Η Safestay ενθαρρύνει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους επενδυτές της, ανταποκρίνεται άμεσα σε όλα τα ερωτήματα που λαμβάνει και διασφαλίζει ότι οι απόψεις των επενδυτών κοινοποιούνται πλήρως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ερωτήματα που εγείρονται από τους μετόχους αντιμετωπίζονται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από τον Γραμματέα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον έφορό μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την Ετήσια Γενική Συνέλευση ως μια σημαντική ευκαιρία για συνάντηση με τους μετόχους. Οι Διευθυντές είναι διαθέσιμοι να ακούσουν ανεπίσημα τις απόψεις των μετόχων αμέσως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Εάν οι αποφάσεις ψήφου δεν είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεργαστεί με αυτούς τους μετόχους για να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τυχόν ζητήματα. Ο Γραμματέας της Εταιρείας είναι το κύριο σημείο επαφής για τέτοια θέματα.
Η Εταιρεία διατηρεί ιστοσελίδα (www.safestay.com) όπου θα είναι προσβάσιμοι οι νόμιμοι λογαριασμοί του Ομίλου καθώς και κάθε πληροφορία σχετική με τους μετόχους και τους πιθανούς επενδυτές. Υπάρχει μια ενότητα στον ιστότοπο που διασφαλίζει συγκεκριμένα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται σύμφωνα με τον κανόνα AIM 26 και όλες οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εκεί.

Κωδικός Διαπραγμάτευσης Μετοχών

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει έναν κώδικα διαπραγμάτευσης μετοχών για να διασφαλίσει ότι οι διευθυντές και ορισμένοι υπάλληλοι δεν κάνουν κατάχρηση και δεν θέτουν τον εαυτό τους υπό υποψία κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών που κατέχουν και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της βάσει του Κανονισμού Κατάχρησης Αγοράς ("MAR") που ισχύει για την Εταιρεία λόγω των μετοχών της που διαπραγματεύονται στην AIM. Επιπλέον, ο κωδικός διαπραγμάτευσης μετοχών της Εταιρείας συμμορφώνεται με τους Κανόνες AIM για Εταιρείες που δημοσιεύονται από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (όπως τροποποιούνται κατά καιρούς).
Σύμφωνα με τον κώδικα διαπραγμάτευσης μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικές ευθύνες (PDMR) και ορισμένοι υπάλληλοι (Περιορισμένα Πρόσωπα) λαμβάνουν έγκριση από την Εταιρεία πριν τους επιτραπεί να διαπραγματεύονται τίτλους της Εταιρείας.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης αυτών των πληροφοριών: 31 Δεκεμβρίου 2021

Εσωτερικός έλεγχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του. Σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η διαχείριση και όχι η εξάλειψη του κινδύνου αποτυχίας επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων και μπορεί να παρέχει μόνο εύλογη, αλλά όχι απόλυτη, διαβεβαίωση έναντι ουσιώδους ανακρίβειας ή απώλειας.

Οι Διευθυντές έχουν δημιουργήσει μια οργανωτική δομή με σαφείς διαδικασίες λειτουργίας, γραμμές ευθύνης και εκχωρημένες εξουσίες. Ειδικότερα, υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για την αξιολόγηση και έγκριση των επενδύσεων κεφαλαίου και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων εντός ενός πλαισίου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και λογιστικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την ανάγκη για λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια λειτουργία δεν είναι επί του παρόντος κατάλληλη, δεδομένου του μεγέθους του Ομίλου.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης αυτών των πληροφοριών: 31 Δεκεμβρίου 2021

ΕΠΊΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ. ΦΘΗΝΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΎΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ. x

Το Safestay εγγυάται την καλύτερη τιμή για εσάς!

Εάν κάνετε κράτηση απευθείας στον ιστότοπό μας, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λάβετε τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από το ποσοστό συμμετοχής μας για να πάρετε 25% ΕΚΠΤΩΣΗ Εγγραφείτε δωρεάν για να λάβετε τον κωδικό σας!

"La ubicación es buenísima. El personal de la recepción es muy amable y está siempre atento a resolver tus dudas y a darte indicaciones de la ciudad".

<img alt="Image of guest" src=https://www.safestay.com/wp-content/uploads/2020/04/booking.jpg<b>Anonymous</b>

Ομαδικές κρατήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε ανοιχτά Δευ-Παρ 9πμ-5μμ GMT
ή χρησιμοποιήστε τις φόρμες μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή

<i class="fa fa-check"></i>

Δημιουργία προσφοράς

Ξεκινήστε την προσφορά σας online

<i class="fa fa-check"></i>

Επιστροφής κλήσης

Μπορούμε να καλέσουμε πίσω Δευ-Παρ
8πμ-6μμ GMT

<i class="fa fa-check"></i>

Κουβέντα

Είμαστε συνδεδεμένοι Δευ - Παρ
8πμ-6μμ GMT

<i class="fa fa-check"></i>

Email

groups@safestay.com

<i class="fa fa-check"></i>

Ωράριο Λειτουργίας

Δευ-Παρ: 9πμ - 5μμ

Ομαδικές κρατήσεις

Ζητήστε επιστροφή κλήσης

Εικονίδιο ομάδων

Πείτε μας πότε να σας καλέσουμε αμέσως πίσω, είμαστε ανοιχτοί Δευ-Παρ 8πμ-6μμ GMT

  Ζητήστε επιστροφή κλήσης

  Απλά συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω με τον κωδικό χώρας. Πείτε μας πότε να καλέσετε και θα σας καλέσουμε για να συζητήσουμε όλα τα πράγματα ομάδες! Είμαστε ανοιχτά μεταξύ 9 π.μ. - 6 μ.μ. GMT.

  Κωδικός χώρας

  Ο αριθμός σας...

  Πότε θα καλέσουμε;

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Εικονίδιο ομάδων

  Στείλτε μας ένα e-mail εδώ

   Αποστολή μηνύματος

   Όνομα

   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

   Επιλέξτε ξενώνα

   Μήνυμα

   επαφή

   Κουβέντα

   Συνομιλήστε με την ομάδα μας τώρα!

   Δημιουργία προσφοράς

   Εικονίδιο ομάδων

   Στείλτε την προσφορά της ομάδας σας

    Ονοματεπώνυμο

    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

    Κωδικός χώρας

    Αριθμός τηλεφώνου

    Θα ήθελα να μείνω στο

    Ημερομηνία άφιξης

    Αριθμός διανυκτερεύσεων

    Μέγεθος ομάδας

    Ταξιδεύουμε για

    Άλλες παρατηρήσεις;